Darmowa dostawa od 200,00 zł
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin

Regulamin sklepu

 

Ważny od 01 listopada 2018 roku

 

I. Informacje ogólne
1. Właścicielem sklepu internetowego mk.sklep.pl (dalej „Sklep”) jest firma Performance Automotive Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Chorzowie,przy ul, Składowej 23; NIP 6272735486.
2. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową odzieży dziecięcej i akcesoriów za pośrednictwem sieci Internet.

II. Dane kontaktowe

Infolinia Biura Obsługi Klienta (+48) 609 73 16 70 czynna w dni robocze w godzinach od 8:00 -16:00

adres e-mail : info@mk.sklep.pl

III. Składanie i realizacja zamówień
1. Zamówienie w Sklepie może złożyć osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Zamawiający”), za pośrednictwem strony www.mk.sklep.pl.
2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym mk.sklep.pl stanowi zawarcie prawnie wiążącej umowy Sprzedaży pomiędzy FHU SUPERVISOR Ewa Golińska-Opała a Zamawiającym.
3. Zamówienia przyjmowane są do realizacji w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku), w godzinach 8:00 - 16:00.
4. W rozsądnym czasie po zawarciu umowy Sprzedaży, o której mowa w pkt 2) powyżej, Sklep prześle Zamawiającemu potwierdzenie zawarcia tej umowy drogą elektroniczną za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta. W przypadku przedpłaty (systemy płatności internetowych) zamówienie zostaje przyjęte do realizacji równocześnie z potwierdzeniem zrealizowania płatności.
5. Zamawiający wskazuje na:

a) Zamawiany towar

b) Adres, na jaki ma być dostarczony zakupiony towar

c) Sposób dostawy

d) Sposób płatności

6. Zamówione towary zostaną dostarczone do Zamawiającego maksymalnie w przeciągu 5 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji.

7. Koszt dostawy pokrywa Zamawiający. Koszt dostawy zależy od wybranego przez Zamawiającego sposobu dostawy i płatności i jest zawsze wyświetlany podczas składania zamówienia. Aktualne koszty dostawy znajdziesz tu

8. Ceny w Sklepie wyrażone są w złotych i zawierają podatek VAT.

9. Obowiązują ceny z chwilą złożenia zamówienia widoczne są przy zdjęciu zamawianego produktu.

10. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

11. W przypadku niedostępności zamówionego produktu, w szczególności z uwagi na chwilowy brak towaru w magazynie bądź wyczerpanie zapasów danego produktu, Zamawiający jest niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni, informowany o tym przez Biuro Obsługi Klienta drogą telefoniczną lub elektroniczną w celu zasygnalizowania problemu i zaproponowania alternatywnego produktu (świadczenia zastępczego), odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu pierwotnie zamówionego produktu oraz za tę samą cenę lub anulowania zamówienia, rozumianego jako odstąpienie od umowy, o której mowa w pkt 2) powyżej.

12. Propozycja Sklepu, o której mowa w pkt 11) powyżej nie jest wiążąca dla Zamawiającego i tym samym ma on prawo nie przyjąć świadczenia zastępczego i odstąpić od umowy, o czym zostanie poinformowany przez Sklep. W takim przypadku, koszt zwrotu produktu ponosi Sklep.

13. W celu potwierdzenia złożonego zamówienia Biuro Obsługi Klienta może skontaktować się z Zamawiającym na podany przez Zamawiającego numer telefonu w przypadku wątpliwości lub ewentualnych braków w asortymencie.

14. Akceptacja Regulaminu oznacza także wyrażenie zgody na przesyłanie faktur elektronicznych w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U.2011 nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami.

 

IV. Formy płatności
1. Dokonując zakupu w Sklepie Zamawiający ma możliwość skorzystania – wg własnego wyboru - z następujących form płatności:

a) ZA POBRANIEM – Zamawiający reguluje płatność za towar i dostawę u kuriera;

b) systemy płatności internetowych – udostępnione przez Sklep w trakcie procesu składania Zamówienia

c) PRZELEW BANKOWY

2. Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność za zamówienie została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot należności zostanie zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych.

3. W przypadku dokonywania płatności za zamówienie za pośrednictwem systemów płatności internetowych – udostępnionych przez Sklep w trakcie procesu składania Zamówienia lub drogą tradycyjnego przelewu, Zamawiający powinien dokonać płatności w terminie 14 dni. W razie niedokonania płatności w tym terminie, Sklep może wezwać Zamawiającego - drogą mailową – do realizacji płatności, w dodatkowym terminie nie krótszym niż 10 dni. Jeśli pomimo takiego wezwania Zamawiający nie dokona płatności w wyznaczonym terminie, Sklep może anulować zamówienie w drodze odstąpienia od umowy.

 

V. Reklamacje
1. Zamawiający może zgłosić reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową drogą elektroniczną w Biurze Obsługi Klienta.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego towaru w Sklepie (kopia paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.). Istnieje możliwość samodzielnego wygenerowania reklamacji z poziomu konta klienta w www.mk.sklep.pl
3. Jednocześnie należy przesłać reklamowany towar na adres:

Performance Automotive Polska Sp. z o.o., ul. Składowa 23, 41-500 Chorzów

4. Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Zamawiającego i powiadomi go drogą elektroniczną o sposobie jej rozstrzygnięcia.

5. Jeżeli towar ma wadę, Zamawiający może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub go naprawi. Ograniczenie to nie ma zastosowania jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany lub naprawy towaru. 6. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady.

7. Zamiast żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, Zamawiający ma prawo żądać wymiany lub naprawy towaru. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Zamawiającego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

8. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep - w zależności od sposobu załatwienia reklamacji - odsyła pełnowartościowy produkt na swój koszt na adres podany przez Zamawiającego, zwraca odpowiednią część ceny w związku z jej obniżeniem lub, w przypadku odstąpienia od umowy, zwraca należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

VI. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować naszą firmę FHU SUPERVISOR o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą na adres:FHU SUPERVISOR Ewa Golińska-Opała, ul. Składowa 23, 41-500 Chorzów lub pocztą elektroniczną na adres: info@mk.sklep.pl). Mogą Państwo samodzielnie wygenerować formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość z panelu klienta sklepu, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również przesłać jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres: info@mk.sklep.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności za zwracane pozycje, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.
4. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres FHU SUPERVISOR, ul. Składowa 23, 41-500 Chorzów niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem 14 dni.
5. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę ok. 20 zł.
6. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Zamawiającemu w wypadkach:
a) umowy o świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Zamawiającego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Zamawiającego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sklep nie ma kontroli;
h) umowy, w której Zamawiający wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Zamawiający żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) umowy zawartej na aukcji publicznej;
l) umowy najmu budynku lub lokalu do celów innych niż mieszkalne, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Zamawiającego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8. Uprawnienia wynikające z tytułu niezgodności towaru z umową nie wyłączają możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji, o ile w odniesieniu do danych produktów została udzielona gwarancja.

 

VII. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Performance Automotive Polska Sp. z o.o., jako administratora danych osobowych.
2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia konta lub zawarcia umowy sprzedaży.
3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto lub w przypadku klientów niezarejestrowanych, klient może dokonać modyfikacji lub usunięcia swoich danych wysyłając odpowiednie żądanie do sprzedawcy.
5. Dane osobowe klienta mogą być przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży, prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celu bieżącego informowania klienta o oferowanych przez sprzedawcę produktach i świadczonych usługach.
6. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej na stronie internetowej www.mk.sklep.pl.

 

VIII. Wymagania techniczne i zastrzeżenia
1. Strona internetowa www.mk.sklep.pl, za pośrednictwem której Sklep prowadzi sprzedaż, działa w technologii html.
2. Minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się sprzedawca, w tym zawarcia umowy o świadczenie usług lub zawarcia umowy sprzedaży, tj.:

- komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

- dostęp do poczty elektronicznej;

- przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej;

- zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768;

- włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; w przypadku zawierania umowy sprzedaży drogą telefoniczną:

- z wykorzystaniem telefonu; w przypadku zawierania umowy sprzedaży z wykorzystaniem komunikatora Skype:

- komunikator skype w wersji 7 lub wyższej. By zawrzeć umowę sprzedaży Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

3. Sklep zakazuje publikowania na portalu Sklepu treści o charakterze bezprawnym, w tym treści wulgarnych oraz treści naruszających dobra osobiste Sklepu, kontrahentów lub osób trzecich.

 

X. Zmiany Regulaminu
1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn, obejmujących:

- zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim jest to konieczne do dostosowania postanowień Regulaminu do nowych przepisów prawa;

- zmiany oraz aktualizacji danych dotyczących Sklepu, w tym w szczególności firmy, danych teleadresowych, formy prawnej właściciela Sklepu, w zakresie w jakim jest to konieczne do dostosowania postanowień Regulaminu do wymogów prawnych.

2. Korzystający ze Sklepu zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie www.mk.sklep.pl oraz w przypadku zarejestrowanych zamawiających – przesłanie informacji o zmianie na adres e-mailowy podany przez zamawiającego podczas procesu rejestracji.

3. Zmiany wchodzą w życie w terminie 1 miesiąca od ich opublikowania w sposób opisany w pkt 2 powyżej, przy czym Zamawiający ma prawo wypowiedzieć w tym samym terminie umowę wiążącą go ze Sklepem i tym samym zlikwidować swoje Konto. Wypowiedzenie umowy ze Sklepem i związana z tym likwidacja Konta ma skutek natychmiastowy i nie ma wpływu na złożone wcześniej zamówienia, które zostaną zrealizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

4. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu (tj. według postanowień Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia).

 

XI. Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje od dnia 03.03.2017 r.
2. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.
3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Klienta.
4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej produkt fiskalnego dowodu zakupu. Treść Umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego.
5. Sprzedawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług na podstawie Umowy o świadczenie usług. Korzystanie z usług elektronicznych wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.
6. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL http://www.mk.sklep.pl/Regulamin-cterms-pol-1.html, skąd klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.
7. Sprzedawca informuje, że korzystanie ze sklepu internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie zamówienia, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego z BOK, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta klient.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla umów sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
9. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.
10. Postanowienia działu V nie dotyczą Zamawiających, którzy są przedsiębiorcami i dokonują zakupu towarów w sklepie w celu związanym bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. W takim przypadku stosuje się odpowiednie regulacje Kodeksu cywilnego.

 

Regulamin ważny do 02.03.2017.

Regulamin

I Zamawianie towaru

 

1. Zamówienia mogą Państwo składać na naszej stronie internetowej, drogą e-mailową, bądź telefonicznie.

2. Wszystkie ceny detaliczne towarów w www.mk.sklep.pl są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Ceny hurtowe również są cenami brutto.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w szczególnych przypadkach bez podania przyczyny po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego.

4. Informacje o produktach zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

5. Ze względu na bogatą ofertę nadruków i haftów na produktach, wzór nadruku, czy haftu może być inny, niż na zdjęciu. Klient może zastrzec w uwagach, w zamówieniu, czy ma to być wzór dla chłopca czy dla dziewczynki lub życzyć sobie konkretnego wzoru.

 

  

II Warunki dostawy

 

1. Dostawy realizujemy na terytorium całego kraju za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wszystkie paczki wysyłamy priorytetem.

2. Zamówienia wysyłamy w godzinach popołudniowych.

3. Jeśli dostawa opóźnia się, prosimy o sprawdzenie  czy przesyłka nie czeka na odbiór w Państwa Urzędzie Pocztowym. Po 14 dniach od nadania możemy rozpocząć postępowanie reklamacyjne. Jeżeli okaże się, że przesyłka zaginęła dokonamy zwrotu wpłaconej kwoty lub wyślemy zamówiony towar ponownie. MK Sklep nie odpowiada za opóźnienia Poczty Polskiej.

4. Czas realizacji zamówienia to ok. 1-2 dni robocze potrzebne na przygotowanie przesyłki i ok. 1-3 dni potrzebne na dostawę przez Pocztę Polską.

5. Do przesyłki dołączana jest dowód zakupu (faktura lub paragon), która jest podstawą reklamacji.

6. Klient zamawiając towar upoważnia sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu kupującego.

7. W tej chwili niestety nie ma możliwości odbioru osobistego.

 

III Koszty wysyłki

 

Sposób zapłaty  POBRANIE u kuriera PRZEDPŁATA- przelew
POCZTA POLSKA 15 zł 10 zł
KURIER -DPD 18 zł 14 zł
Paczkomaty InPost 10 zł 10 zł
List polecony PRIORYTET - 8 zł

 

PRZY ZAKUPACH POWYŻEJ 150 ZŁOTYCH - PRZESYŁKA GRATIS!

 

IV Zwrot towaru

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 o ochronie praw konsumentów gwarantujemy Państwu prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie nam zakupionego towaru w oryginalnym opakowaniu bez śladów użytkowania wraz z dokumentem zakupu. Zwrot należności za zwrócone towary nastąpi w terminie 7dni od daty otrzymania zwrotu na wskazane przez Państwa konto bankowe lub przekazem pocztowym na wskazany w zamówieniu adres. Koszty odesłania towaru ponosi Kupujący. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem!

V Reklamacje

W chwili odbioru towaru kupujący jest zobowiązany sprawdzić stan i zawartość przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności lub uszkodzeń prosimy o jak najszybszy kontakt z naszym sklepem.

Wszystkie towary znajdujące się w ofercie MK Sklepu są fabrycznie nowe i objęte rękojmią na wady ukryte. Reklamacje z tytułu rękojmi będą rozpatrywane w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. Jeżeli stwierdzą Państwo wadę ukrytą bądź uszkodzenie towaru prosimy o niezwłoczny kontakt z nami e-mailem w celu ustalenia dalszego toku postępowania.

Podstawę do reklamacji stanowi dowód zakupu.

VI Ochrona danych osobowych

Zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 roku zobowiązujemy się do ochrony Państwa danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą mają Państwo prawo wglądu w swoje dane ich poprawiania lub żądania usunięcia z naszej bazy danych.

 

DLA WŁAŚCICIELI SKLEPÓW

 

Wszystkich przedsiębiorców chcących składać zamówienia w cenach hurtowych prosimy o zarejestrowanie się na stronie:

http://www.mk.sklep.pl/signin-wholesale.php

Po zatwierdzeniu konta przez obsługę sklepu zostanie udostępniona oferta MK Sklepu w cenach hurtowych.

Minimalna wartość zamówienia hurtowego to 200zł.

Zaufane Opinie IdoSell
4.82 / 5.00 384 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2021-12-20
polecam
2021-12-13
bardzo ładne i porządne dresiki
pixelpixel